ขอเชิญดาวน์โหลด ด้านล่างนี้
@ หนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง สพป./สพม.
@ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
@ แผนการจัดประสบการณ์ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย
@ แผนการจัดการเรียนรู้ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
@ แผนการจัดการเรียนรู้ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
@ แผนการจัดการเรียนรู้ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
@ แผนการจัดการเรียนรู้ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
@ แผนการจัดการเรียนรู้ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
@ แผนการจัดการเรียนรู้ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ :
03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com