<<<@@@ ยินดีต้อนรับ..... เข้าสู่โรงเรียนวัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุร โทรศัพท์ : 03-658-5246 .....@@@>>>

     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2561
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2561
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา2561
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
     คลังภาพกิจกรรม
     ดาวน์โหลดเอกสาร
  
  กลุ่มสาระวิชา
     กลุ่มสาระฯภาษาไทย
     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร
     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
     กลุ่มสาระฯศิลปะ
     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 

นับสถิติการเยี่ยมชม

Counter for tumblr

 


ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดระนาม ประจำภาคเรียนที่ 2/1
ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการ


การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา. 2561 รายงานผล
การจัดการศึกษาและจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของนักเรียน

การประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ร.ร.วัดระนามส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ สพป.สิงห์บุรี
ผอ.สุภาพ มงคล พร้อมคณะครู นักเรียน
ร่วมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย

อาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดไทรต้อนรับ
อาสามัคคุเทศก์ร.ร.วัดประโชติการาม
ศึกษาดูงานอาสามัคคุเทศก์ร.ร.วัดระนาม
ณ วัดไทร ตำบลชีน้ำร้าย

รายการ“เรื่องดีดีที่เมืองรอง”
(ลองแล้วจะติดใจ) มาบันทึกกิจกรรม
ของอาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดไทร
ทีมงาน (มัคคุเทศก์น้อย)เพื่อนำออกอากาศ
รายการทันข่าว 28 ช่อง 3sd
ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน


การจัดทำโครงานคุณธรรม
ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัดไทร (unseen) โบราณสถาน
ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เมืองโบราณบ้านคูเมือง
ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อนุสาวรีย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ภาพฝาผนังวัดม่วงอินทร์บุรี
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร
ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร (เมืองสิงห์บุรี)
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
พระพรหมเทวาลัย อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี


 
นางสุภาพ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระนาม
 
 
ราคาน้ำมัน PTT
 
ปฏิทิน
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com