<<<@@@ ยินดีต้อนรับ..... เข้าสู่โรงเรียนวัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุร โทรศัพท์ : 03-658-5246 .....@@@>>>     Home
    ประวัติโรงเรียน
     เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดระนาม
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2561
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2561
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา2561
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
     คลังภาพกิจกรรม
     ดาวน์โหลดเอกสาร
  
  กลุ่มสาระวิชา
     กลุ่มสาระฯภาษาไทย
     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร
     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
     กลุ่มสาระฯศิลปะ
     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 

นับสถิติการเยี่ยมชม

Counter for tumblr

 


โรงเรียนวัดระนาม
จัดกิจกรรมการแสดงนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนวัดระนามจัด
กิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา
[Open House]
โดยมี กศน.อินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่เสริมความรู้ให้กับนักเรียน
"โรงเรียนวัดระนาม"
จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการร.ร.
ในโครงการร.ร.คุณภาพประจำตำบลรุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
ทริปเที่ยวงานบุญแข่งบอลออนทัวร์
@ตำบลชีน้ำร้าย


แหล่งเรียนรู้วัดไทร จากสนง.กศน.จ.ปราจีนบุรี
โดยการติดต่อประสานงานจาก
กศน.อำเภออินทร์บุรี

โรงเรียนวัดระนาม ส่งนักเรียนชั้นป.3
เข้าสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561
ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางปูน

ผู้บริหารโรงเรียนวัดระนาม
นำอาสามัคคุเทศก์น้อยร่วมกิจกรรม
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
บ้านสวนมะปราง หมู่ 5 ต.ชีน้ำร้าย
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค 2562
( 1 คืน 2 วัน) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวร.ร.วัดระนาม
วัดไทร (unseen) โบราณสถาน
ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เมืองโบราณบ้านคูเมือง
ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อนุสาวรีย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ภาพฝาผนังวัดม่วงอินทร์บุรี
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร
ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร (เมืองสิงห์บุรี)
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
พระพรหมเทวาลัย อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี


 
นางจุฑาทิพ มงคล
ผู้บริหารโรงเรียนวัดระนาม
 
 
ราคาน้ำมัน PTT
 
ปฏิทิน
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com