<<<@@@ ยินดีต้อนรับ..... เข้าสู่โรงเรียนวัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุร โทรศัพท์ : 03-658-5246 .....@@@>>>


     Home
    ประวัติโรงเรียน
     เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดระนาม
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2561
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2561
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา2561
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
     คลังภาพกิจกรรม
     ดาวน์โหลดเอกสาร
  
  กลุ่มสาระวิชา
     กลุ่มสาระฯภาษาไทย
     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร
     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
     กลุ่มสาระฯศิลปะ
     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 

นับสถิติการเยี่ยมชม

Counter for tumblr

 


สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai pbs 3)
ออกอากาศรายการชุมชนทั่วไทย
นำเสนอ...มัคคุเทศก์น้อยพาเที่ยวสิงห์บุรี
ชุมชนทั่วไทย 21 มกราคม 2562


ผู้บริหาร คณะครู น.ร.ร่วมให้กำลังใจ
ผู้ใหญ่ชยานันท์ สุขประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดระนาม เข้ารับการพิจารณา
คัดลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ประจำปี 2562
ร.ร.วัดระนาม กำลังจัดทำถนนBBL
My School. Arts street knowlege.
เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ ส่งเสริม
ให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน
นักเรียนร.ร.วัดระนาม
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562
@อบต.ชีน้ำร้าย


จัดกิจกรรม # ตามคำสอนพ่อร.9
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
เพื่ออาหารกลางวัน


ศน.สมชาย พวงโต
นิเทศการศึกษาร.ร.วัดระนามเกี่ยวกับ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
และการขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของ สพป.สิงห์บุรี
#สวัสดีปีกุน ผู้บริหาร คณะครู
ตัวแทนนักเรียน สวัสดีปีใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
และผู้มีอุปการะคุณสนับสนุน
การศึกษาโรงเรียนวัดระนาม
ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมมัคคุเทศก์น้อย
ร่วมทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
“งานกินปลา อาหารดีเมืองสิงห์”ครั้งที่ 24


ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมคณะครู
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกิจกรรม : การทำบุญกลางบ้าน
ชุมชนบ้านระนามวันขึ้นปีใหม่วัดไทร (unseen) โบราณสถาน
ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เมืองโบราณบ้านคูเมือง
ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อนุสาวรีย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ภาพฝาผนังวัดม่วงอินทร์บุรี
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร
ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร (เมืองสิงห์บุรี)
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
พระพรหมเทวาลัย อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี


 
นางจุฑาทิพ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระนาม
 
 
ราคาน้ำมัน PTT
 
ปฏิทิน
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com