<<<@@@ ยินดีต้อนรับ..... เข้าสู่โรงเรียนวัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุร โทรศัพท์ : 03-658-5246 .....@@@>>>

     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2561
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2561
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา2561
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
     คลังภาพกิจกรรม
     ดาวน์โหลดเอกสาร
  
  กลุ่มสาระวิชา
     กลุ่มสาระฯภาษาไทย
     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร
     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
     กลุ่มสาระฯศิลปะ
     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 

นับสถิติการเยี่ยมชม

Counter for tumblr

 


รายการ“เรื่องดีดีที่เมืองรอง”
(ลองแล้วจะติดใจ)
มาบันทึกกิจกรรมของอาสามัคคุเทศก์
หน่วยวัดไทร ทีมงาน (มัคคุเทศก์น้อย)
เพื่อนำออกอากาศรายการทันข่าว 28
ช่อง 3sd ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน


การจัดทำโครงานคุณธรรม
ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การนำเสนอโครงานคุณธรรม
ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
การประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน
(After Action Review)
การดำเนินงานตามแผนบูรณาการฯ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี


การจัดกิจกรรม : การแข่งขันกีฬาสีภายใน
ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
เคลื่อนขบวนพาเหรดโชว์รอบหมู่บ้านระนาม
แบ่งเป็นสองสีได้แก่ สีเหลืองและสีแดง


การประชุมเตรียมความพร้อม
และพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

ผอ.สุภาพ มงคล อ่านสารสันติภาพ
และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561


ประชุมเชิงปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สิงห์บุรี
ในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม่ (ว 21/2561) ให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน
‘รองบิ๊ก ร.ร.’ฮึ่ม!เกณฑ์เฟ้น‘ผอ.’ลำเอียง
โวย กศจ.ย้ายไม่เหลืออัตราสอบวัดไทร (unseen) โบราณสถาน
ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เมืองโบราณบ้านคูเมือง
ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อนุสาวรีย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ภาพฝาผนังวัดม่วงอินทร์บุรี
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร
ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร (เมืองสิงห์บุรี)
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
พระพรหมเทวาลัย อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี


 
นางสุภาพ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระนาม
 
 
ราคาน้ำมัน PTT
 
ปฏิทิน
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com