คลิก...ชมภาพกิจกรรม LINE@RanamSchool


รหัสเอกสาร

รายการ
ชื่อกิจกรรม
197
 คุณสุพัตรา มณีรัตน์ หจก. Tss water มอบชุดกีฬา จำนวน 35 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดระนามในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม ระหว่างวันที่ 16 - 21 ธ.ค.2561 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนวัดท่าอิฐ
196
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานเปิดโครงการ"พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงอ่าวไทย" เขต ตำบลชีน้ำร้าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงอ่าวไทย
195
 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป..สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดระนาม โดยมี นางจุฑาทิพ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
194
 การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างอดีตทีมชาติไทยกับนักกีฬาอาวุโสชีน้ำร้าย "ในโครงการเคียงข้างสร้างฝัน แบ่งปันให้น้อง ปีที่ 3" ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดระนาม ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
193
 โครงการเคียงข้างสร้างฝันแบ่งปันให้น้อง ปีที่ 3 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กระเบื้องปูพื้น เครื่องกรองน้ำ 4 หัวจ่าย
192
 เครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น หน่วยวัดไทร : ภาระกิจจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยววัดไทร ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
191
 กรรมการตรวจนับ : จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ออกตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงโรงเรียนวัดระนาม
190
 ถนนBBL : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดระนามจัดสร้างถนนBBLเพื่อการเรียนรู้
189
 ผู้บริหารและคณะครูเริ่มโครงการเต้นแอโรบิคแดนซ์ทุกวันหลังเลิกเรียน #ลาก่อนไขมัน...นะจ๊ะ
188
 โรงเรียนวัดระนามสืบสานงานลอยกระทงประจำปี 2561 ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภออินทร์บุรีเป็นประธานเปิดงาน
187
 โรงเรียนวัดระนาม #เบื้องหน้าเบื้องหลังการทำกระทง : กิจกรรมลอยกระทงคืนวันที่ 22 พ.ย. 2561
186
 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดระนาม จัดกิจกรรมกระทงและการแห่กระทงของคณะนักเรียน ร่วมกับวัดระนาม
185
 คุณประทีป คุณรัตนา จุ้ยปั่นพร้อมครอบครัวและญาติๆ นำคณะผ้าป่าสามัคคี มาทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดระนาม เป็นเงิน 57,510 บาท
184
 กิจกรรมการออกกำลังกาย : ตามโครงการ #อ้วนไม่เอาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีน้ำร้าย 2
183
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดระนาม ประจำภาคเรียนที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการ
182
 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา. 2561 รายงานผลการจัดการศึกษาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
181
 ผอ.สุภาพ มงคล พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย
180
 อาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดไทร : ต้อนรับอาสามัคคุเทศก์โรงเรียนวัดประโชติการาม เดินทางมาศึกษาดูงานอาสามัคคุเทศก์โรงเรียนวัดระนาม ณ วัดไทร ตำบลชีน้ำร้าย
179
 รายการ“เรื่องดีดีที่เมืองรอง”(ลองแล้วจะติดใจ) มาบันทึกกิจกรรมของอาสามัคคุเทศก์ หน่วยวัดไทร ทีมงาน (มัคคุเทศก์น้อย) เพื่อนำออกอากาศรายการทันข่าว 28 ช่อง 3sd ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี
178
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
177
 การจัดทำโครงานคุณธรรมของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
176
 การนำเสนอโครงานคุณธรรมของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
175
 การประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน(After Action Review) การดำเนินงานตามแผนบูรณาการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
174
 การจัดกิจกรรม : การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 เคลื่อนขบวนพาเหรดโชว์รอบหมู่บ้านระนาม แบ่งเป็นสองสีได้แก่ สีเหลืองและสีแดง
173
 การประชุมเตรียมความพร้อมและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
172
 ผอ.สุภาพ มงคล อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561
171
 ประชุมเชิงปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สิงห์บุรี ในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2561) ให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน
170
 การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐณ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
169
 นางสุภาพ มงคล ผอ. พร้อม ร.ต. ชยานันท์ สุขประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนางกฤษณา พุ่มพวง คณะกรรมการประเมิน
ประเมินครูผู้ช่วย 3 คน นางสาวศรุดา พันธุ์์เจริญ นางสาวกชกร จีนเท่ห์ นางสาวณัฐฐา อยู่นาน และพนักงานราชการ นายไพฑูรย์ประเสริฐอินทร์
168
 ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมเตรียมความพร้อมคณะผู้เข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ
167
 ดร.สุรสาร ผาสุข อดีตส.ส.สิงห์บุรี และคณะเยี่ยมชมผลงานจักสานไม้ไผ่ ของนักเรียนโรงเรียนวัดระนามและของชุมชนบ้านระนาม
166
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์วัดระนาม วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
165
 พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2561
164
 โรงเรียนวัดระนาม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแข่งขันประกวดกิจกรรม"สิงห์บุรีเมืองเด็กดี มีวินัย ใส่ใจจราจร"
163
 การประชุมเสวนาเวทีและประชาคม และการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
162
 อาสามัคคุเทศก์ต้อนรับนักท่องเที่ยวประจำสัปดาห์ ที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดไทร
161
 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ประธานเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น หน่วยวัดไทร พร้อมอาสามัคคุเทศก์ให้การต้อนรับนายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีเขต 2 และนำชมวัดไทร ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี
160
 การประชุมทางไกลเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTVของกลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม ณ โรงเรียนวัดกลาง
159
 โรงเรียนวัดระนาม ส่งครูฐิติรัตน์ โดดยิ้ม เข้าประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
158
 ทีมงานอาสามัคคุเทศก์น้อยพร้อมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดไทรร่วมต้อนรับนายสุทธา สายวาณิช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการจังหวัดสัญจร ตำบลชีน้ำร้าย
157
 การประเมินเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นหน่วยวัดไทร
156
 โครงการนิเทศติดตามครูที่ผ่านการอบรมระดับภูมิภาค Boot Champ นางสาวณัฐฐา อยู่นาน ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดระนาม
155
 การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน "บูรณาการหลักสูตรปลูกเพาะทักษะอาชีพ" อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
154
 ทัมงานมัคคุเทศก์น้อย นำขนมสาลี่ผลิตภัณฑ์ OSOP ของโรงเรียน จำหน่ายแก่นักท่องวันหยุดราชการ ณ บริเวณวัดไทร
153
 กิจกรรม”วันแม่แห่งชาติ” การมอบเกียรติบัตรคุณแม่ระนามดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ"แก่นักเรียน
152
 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยเจ้าอาวาสวัดระนาม เนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ” 2561
151
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาาหารแห้ง เนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
150
 โรงเรียนวัดระนาม รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง จากมูลนิธิการกุศลจัดการกองทุนอเบอร์ดีน
149
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและการสื่อสารอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นวัดไทร
148
 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2561 สพป.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
147
 คณะมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดระนาม : ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดไทร ตำบลชีน้ำร้าย
146
 คณะมัคคุเทศก์น้อย...ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยววัดไทร ต.ชีน้ำร้าย
145
 มัคคุเทศก์ : น้อยต้อนรับนักท่องเที่ยวและจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดวัดไทร อ.อินทร์บุรี
144
 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  และทบทวนคำปฏิญาณสวนสนาม..ลูกเสือ เนตรนารี อำเภออินทร์บุรี ณ สนามโรงเรียนอินทร์บุรี
143
 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโฉมศรี และวัดระนาม
142
 กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
141
 รับการนิเทศก์การจัดทำหลักสูตรเชื้อมโยงกับวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี หลักสูตรหัตถกรรมพื้นบ้านงานไม้ไผ่
140
 ผอ.สุภาพ มงคล คณะครู นักเรียน ร่วมทำความสะอาดชุมชนระนาม พร้อมทำความสะอาดวัดไทรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวง รัชกาลที่ 10
139
 อาสามัคคุเทศก์แนะนำประวัติความเป็นมาของวัดไทร แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคณะจากกรุงเทพฯ
138
 กิจกรรม : ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ การฝึกดนตรีสากลผสมกลองยาว
137
 ผอ.สุภาพ มงคล สังเกตการเรียนการสอน : กิจกรรมจิตศึกษาของครูและนักเรียนชั้น ป.3
136
  ผอ.สภาพ มงคล ร่วมพิธิเปิดโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 สพป.สิงห์บุรี ณ ค่ายลูกเสือวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
135
  ผอ.สุภาพ มงคล สังเกตการเรียนการสอน : กิจกรรมจิตศึกษาของครูและนักเรียนชั้น ป.2
134
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8
133
 โครงการปลูกต้นไม้รอบบ่อฝังกลบขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดกลิ่นเหม็น รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณรอบบ่อฝังกลบขยะ หนองโสน หมู่ที่ 1 ต.ชีน้ำร้าย
132
 โครงการพัฒนาทักษะการตรวจพัฒนาการเด็ก ของผู้ปกครองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วน ณ รพ.สต.ชีน้ำร้าย
131
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 8
130
 โรงเรียนวัดระนาม จัดกิจกรรม "รำลึกวีรชนค่ายบางระจัน" ปี 2561(วันค่ายแตก) และส่งกำลังใจให้ "ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาดามี 13 คน ปลอดภัยทุกคน"
129
 คณะมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดระนาม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์องค์ความรู้เรื่อง ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
128
 กิจกรรม : วันสุนทรภู่กวีเอกของโลก การแสดงวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี “ตอนผีเสื้อสมุทรตามหาพระอภัยมณี"
127
 ครูศรุดา พันธุ์เจริญ ร.ร.วัดระนาม รับมอบเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชาภาษาไทย การสอบ O -Net นร.ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2560
126
 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดระนามร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ : วันต่อต้านยาเสพติดโลก
125
 โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน (หลักสูตร การทำโดนัทจิ๋ว) สภาเด็กและเยาวชนตำบลชีน้ำร้าย
124
 การพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามวิถีประชารัฐ เครือข่ายวัดไทร กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด "เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านชีน้ำร้าย"
123
  เตรียมความพร้อม การพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามวิถีประชารัฐ (เครือข่ายวัดไทร)
  กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด "เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านชีน้ำร้าย Rally Wat Sai By Farm Trac"

122
  ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมการพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามวิถีประชารัฐ เครือข่ายวัดไทร
121
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 "วันพระนี้นำนักเรียนชั้นประถมฯ ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังสวดมนต์“
120
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Really Wat Sai By Tractor. "โครงการอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น หน่วยวัดไทร อ.อินทร์บุรี"
119
 โรงเรียนวัดระนาม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตศึกษา กลุ่มทองน้ำงาม ณ ห้องประชุม อบต.ท่างาม ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
118
 โรงเรียนวัดระนาม จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
117
 โรงเรียนวัดระนามได้รับการสนับสนุนรถตัดหญ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมาช่วยตัดหญ้าสนามฟุตบอล
116
 ผอ.สุภาพ มงคล โรงเรียนวัดระนาม ออกนิเทศโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางปูน
115
 รับการนิเทศโครงการอาหารกลางวันจาก ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดท่าอิฐ
114
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 "วันพระนี้นำนักเรียนชั้นอนุบาลร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังสวดมนต์“
113
  ผอ.สุภาพ มงคล โรงเรียนวัดระนาม ร่วมโครงการอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นหน่วยวัดพิกุลทอง
112
  การอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
111
  การประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนจิตศึกษาในสถานศึกษา
110
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชีน้ำร้าย2 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ป.1 - 6
109
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7
108
  กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 พ.ค.61
107
  พิธีลงนามข้อตกลง(MOU)โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาฯ
106
  โรงเรียนวัดระนาม รับมอบวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
  โดยนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้มอบ

105
  คณะนักเรียนร.ร.วัดระนามร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตลิ่งพัง ตามแนวพระราชดำริ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
104
  ผอ.- พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ อุโบสถวัดระนาม
103
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
102
  ผอ.ไพบูลย์ ฟักขำ กรรมการตรวจความพร้อมวันเปิดภาคเรียนแรก ของโรงเรียนวัดระนาม ปีการศึกษา 2561
101
  โรงเรียนวัดระนาม ส่งคณะนักเรียน คณะครู ประชุมอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ
100
  โรงเรียนวัดระนาม ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
099
 กิจกรรม classroom Meeting นักเรียนพบผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียน ปีการศึกษา 256
098
 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดระนามร่วมประชุมปฏิบัติการปรับหลักสูตรและจัดตารางสอน
097
 ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมเลขานุการคณะกรรมการอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
096
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมงานการเสวนาทางวิชาการ ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมือง จ.สิงห์บุรีเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จังหวัดสิงห์บุรี
095
 ผอ.สภาพ มงคล พร้อมคณะครูร.ร.วัดระนาม เข้าประชุมการจัดทำหลักสูตรศิลปหัตถกรรมพืนบ้านจากไม้ไผ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
094
 ผอ.สภาพ มงคล ร่วมพิธีบวงสรวงต่อรูปปั้น มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ณ บริเวณหน้า อบต.ท่างามชีน้ำร้ายโดยมีนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป้นประธานในพิธี
093
 ผอ.สภาพ มงคล นำเสนอหลักสูตรเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา ได้แก่หลักสูตรหัตถกรรมพื้นบ้าน (งานจักสานไม้ไผ่)
092
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมงานสรงน้ำพระพุทธรูปและผู้สูงอายุ ณ วัดไทร ต.ชีน้ำร้าย โดยมีนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีฯี
091
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมงานสงกรานต์และสรงน้ำพระพร้อมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ณ วัดระนาม
090
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์กับอบต.ชีน้ำร้าย
089
 ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวUnseen วัดไทร หมู่ที่ 5 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
088
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
087
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา และชุมชนระนามร่วมทำความสะอาดวัดระนามและวัดไทร ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ของชุมชนระนาม
086
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 และสรุปผลการจัดงานการแสดงนักเรียนวันปิดภาคเรียน และงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนระนาม
085
 ผู้บริหารกลุ่มท่างามชีน้ำร้ายร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดโฉมศรี
084
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดระนาม,ร.ร.วัดบางปูน,ร.ร.วัดตุ้มหูและร.ร.วัดท่าอิฐ (ทีมน้ำงาม) ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาฯวันปิดกล่องชอล์กสัมพันธ์กลุ่มทองน้ำงาม
083
 พิธีปัจฉิมและมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
082
  โรงเรียนวัดระนามจัด กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ สวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท
081
  การ ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
  และอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561

080
  การประชุมทบทวนหลังการอบรม หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และPLC ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี
079
  ผอ.สุภาพ มงคล นำทีมคณะครูโรงเรียนวัดระนาม ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดวินัยจราจรในโรงเรียน ตามโครงการสอจร.ในโรงเรียน ณ รร.วัดท่าอิฐ
078
  ผอ.สุภาพ มงคล นำคณะนร.ชั้นมัธยม เข้าร่วมประขุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศล โดยวัฒนธรรมจ.สิงห์บุรี
077
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 4
076
 ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมผู้บริหารกลุ่มท่างามชีน้ำร้าย( โรงเรียนวัดบางปูน โรงเรียนวัดตุ้มหู โรงเรียนวัดท่าอิฐ โรงเรียนวัดระนาม)
075
  ผอ.สุภาพ มงคล และคณะนักเรียน ไหว้เจ้าที่ ที่ปกปักษ์รักษา พร้อมแก้บนต่อรูปปั้นพระครูสิงหราชมุนี (หลวงปู่ใยพรหมสโร)
074
  ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมผู้บริหารกลุ่มทองน้ำงาม ครั้งที่ 2 /2561 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
073
  กิจกรรม ก่อนงานแสดง-และกำลังแสดง “งานลูกเหลือง-แดง คืนเหย้า ศิษย์เก่าระนาม”
072
  นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน“งานลูกเหลือง-แดง คืนเหย้า ศิษย์เก่าระนาม”
071
  ผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา ในภาคกลางคืน“งานลูกเหลือง-แดง คืนเหย้า ศิษย์เก่าระนาม”
070
  กิจกรรม : ทำบุญโรงเรียน ภาคกลางวัน“งานลูกเหลือง-แดง คืนเหย้า ศิษย์เก่าระนาม”
069
  ผู้อำนวยการ-คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม ร่วมแสดงความยินดี คุณครูเมฑาณี บุญเชิด ที่รับปริญญาหลังสำเร็จการศึกษา
068
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ แรม 9 ค่ำ เดือน 3
067
  ผอ.สุภาพ มงคลเข้าประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน ผลักดัน บูรณาการ การศึกษาสิงห์บุรี 4.0 สู่จังหวัดน่าอยู่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
066
  นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวัดระนาม เข้าสอบ NT (Nation Test) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางปูน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
067
  ผอ.สุภาพ มงคลเข้าประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน ผลักดัน บูรณาการ การศึกษาสิงห์บุรี 4.0 สู่จังหวัดน่าอยู่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
066
  นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวัดระนาม เข้าสอบ NT (Nation Test) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางปูน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
065
  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สิงห์บุรี ตรวจสอบงานการเงินและพัสดุโรงเรียนวัดระนาม
064
  ชมรมลูกจ้างประจำเขตอ.อินทร์บุรีช่วยพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและกิจกรรมการแสดงนักเรียนปิดภาคเรียน
063
  ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมสังเกตการณ์และศึกษาดูงานการจัดงาน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน”เปิดเรือน เยือนวิถีโรงเรียนวัดท่าอิฐ”
062
  ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมสังเกตการณ์และศึกษาดูงาน กิจกรรมการแสดงวันปิดภาคเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบางปูน
061
  ผอ.สุภาพ มงคล พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดระนาม ร่วมงานทำบุญหน้าเมรุวัดระนาม
060
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ชีน้ำร้าย อบรมนักเรียนร.ร.วัดระนาม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
059
  ติวเข้มน้อง ป.3 Nation Test(NT) รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง
058
  สิบเอกธีรวัฒน์ หน่ายอินทร์ ร่วมกับมูลนิธิสิกขาเอเซีย นำหนังสือเก่า มามอบให้กับนักเรียน และห้องสมุดโรงเรียนวัดระนาม
057
  กิจกรรม มาฆบูชา คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดระนาม
056
  การทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS นักเรียนชั้น ป.2 ป.4 ป.5 โรงเรียนวัดระนาม
055
  คุณหนี่งฤทัย ดำเนิน ผู้ปกครองนักเรียนมอบอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) ให้กับ ร.ร.วัดระนาม
054
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะครูฯ เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมนักเรียนวันปิดภาคเรียน และงานชุมนุมศิษย์เก่าร.ร.วัดระนาม
053
  เสาร์-อาทิตย์ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โครงการ สอจร. ปรับปรุงการจราจร ภายในโรงเรียน เช่น ป้ายเครื่องหมายจราจร ทิศทางคนเดิน
052
  เสาร์-อาทิตย์ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โครงการ สอจร. ปรับปรุงการจราจร ภายในโรงเรียน เช่น สร้างทางม้าลายฯ
051
  ดร.สมชาย พวงโต ศน.สพป.สิงห์บุรี นิเทศครูผู้สอน ป.3 โรงเรียนวัดระนาม นิเทศการสอนแบบ LNR เกียวกับการสอบ NT ปีการศึกษา 2560
050
  นักเรียน ป.6 และ ม.3 พร้อมครูประจำชั้นเดินทางสู่สนามสอบ ONET
049
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีรำลึกและสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน
048
  ชุมชนชาวบ้านระนามพร้อมคณะครูนักเรียนร่วมปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนวัดระนามโดยการเทคอนกรีต
047
  การประชุมคณะวิจัยเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
046
  การประชุมผู้บริหารกลุ่มทองน้ำงามพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงเรียนวัดระนาม
045
  กิจกรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันพระ ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม # 2
043
  สวัสดีปีใหม่ 2561 เจ้าอาวาสวัดระนาม พร้อมกราบรับพรอันเป็นมงคลแก่คณะครู-นักเรียน
042
  แนะแนวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอินท์บุรี : โดยทีมงานแนะแนวโรงเรียนอินทร์บุรี
041
  ครอบครัว ครูกชกร จีนเท่ห์ บริจาครองเท้า-ถุงเท้า ให้กับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
040
  กิจกรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันพระ ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม # 1
039
  กิจกรรม/ก่อนบ่ายLIKEสาระ :เกมส์นับต่อ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
038
  การสอบภาษาไทย : การอ่าน-การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3
037
   ผอ-สุภาพ มงคล ประชุมประชาคม ของอบต. ชีน้ำร้ายเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
036
   กิจกรรมหลังอาหารเที่ยง 8 กลุ่มสาระ หมุนตามวัน Bingo For Occupations After Lunch Break.
035
   กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการช่วงพักกลางวัน 5 กลุ่มสาระ( Academic Skills for After Lunch Break.)
034
   คณะครู-นักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ทุกเย็นวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สุดสัปดาห์
033
   คณะครูติว ให้นักเรียนชั้น ป.6 แะชั้น ม.3
032
    ผอ.ร.ร.วัดระนาม ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ วัดจักรสีห์ วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ู"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา "
031
    นักเรียน.โรงเรียนวัดระนามร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
030
    ผอ.ร.ร.วัดระนาม สวัสดีปีใหม่แด่ผู้มีอุปการะคุณ และให้การสนับานุนโรงเรียนวัดระนาม
029
    ผอ.ร.ร.วัดระนาม พบปะลูกค้าสัมพันธ์ มอบของขวัญวันเด็ก นร.อนุบาล 3 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ชีน้ำร้าย
028
    การทดสอบ Pre O-Net ป.6-ม.3 ของนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม
027
    ผู้อำนวยการสุภาพ มงคล สวัสดีปีใหม 2561 แด่คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
026
    กิจกรรมจิตอาสานักเรียนร่วมล้างและกวาด ลานวัดระนาม ร่วมกับ อบต.ชีน้ำร้ายสนับสนุนรถฉีดน้ำ หลังเลิกเรียน
025
    คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุภาพ มงคล ผอ.ร.ร.วัดระนาม
024
    คุณครูช่อชัย จากโรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี มอบเสื้อยืดให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม
023
    ร.ร.วัดระนามมอบปฏิทิน พ.ศ.2561ให้กับทุกๆท่านในไลน์กลุ่ม สพป.สิงห์บุรี ,ศธจ.สิงห์บุรี ,กลุ่มทองน้ำงาม ,กลุ่มพระอินทร์
022
    ร.ร.วัดระนามเข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ต.ชีน้ำร้าย "ตลาดวัดไทร ชายน้ำเจ้าพระยา"พร้อมเปิดตัวนร."มัคคุเทศก์น้อย"
021
    ร.ร.วัดระนามเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดกีฬากลุ่มทองน้ำงามเกมส์ ปีการศึกษา 2560
020
    คณะครู-นร.ออกบูธสินค้าOSOPงานมหกรรมอาหารสิงห์บุรี SINGHA COUNTDOWN 2018 29 วันที่ 29-31ธ.ค.60
019
    กิจกรรมวันคริสต์มาส และHappy New year 2018
018
    ร.ร.วัดระนาม จ้างนายสุชาติ เสือโฮก เป็นวิทยากรบุคลากรภายนอกสอนนักเรียนเกี่ยวกับดนตรีสากล "วงดุริยางค์"
017
    ผอ.โรงเรียนวัดระนาม เข้าประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ "ตลาดวัดไทร ชายน้ำเจ้าพระยา"
016
    ผอ.โรงเรียนวัดระนาม ฝึกซ้อมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ด.ญ. วาสนา วีระพนธ์ นักเรียนชั้น ป.2
015
    กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ "เรื่องการทำขนมกล้วยแขกทอด"
014
    นางสุภาพ มงคล ผอ.โรงเรียนวัดระนาม ร่วมทำบุญสามแยกกลางหมู่บ้านระนามเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
013
     กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ "การ ทำขนมปั้นขลิบ"
012
     ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมผู้บริหารกลุ่มทองน้ำงาม
011
     มหกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากลุ่มทองน้ำงาม
010
    ผอ.โรงเรียนฯ นิเทศการสอนของคณะครู ช่วงชั้นที่ 3
009
     กิจกรรม "เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ปลูกผักกินเอง" โดยชุมชนกับโรงเรียน 2 ประสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
008
     เตรียมทัพนักกีฬาและขบวนพาเหรด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๐ “กลุ่มทองน้ำงามเกมส์”
007
     ระดมสมองกระบวนการ PLC แก้ปัญหาการเขียนไม่คล่องของนักเรียนทั้ง 3 ระดับ
006
    ระดมสมองกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเขียนไม่คล่องของนักเรียน ทั้ง 3 ระดับ
005
    ผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศการศึกษาให้กับครูผู้ช่วย
004
     ผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
003
    สอนชดเชยวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ "เรื่องการทำขนมปุยฝ้าย"
002
    นำพานักเรียนและคณะครู ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
001
     คณะครู-นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชมพระเมรุมาศ ณ มลฑลท้องสนามหลวง
     


โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ :
03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com