คลิก...ชมภาพกิจกรรม RanamFocus


รหัสเอกสาร

รายการ
ชื่อกิจกรรม
014
     RanamFocus
     กิจกรรม หน้ากากหรรษา
013
     RanamFocus
     กิจกรรม Asean Today
012
     RanamFocus
     กิจกรรม คณิตคิดสนุก
011
     RanamFocus
     กิจกรรม Whisper (การกระซิบบอกต่อ)
010
     RanamFocus
     กิจกรรม รวมเงิน
009
     RanamFocus
     กิจกรรม Words Box
008
     RanamFocus
     กิจกรรม คาราโอเกะ พาเพลิน
007
     RanamFocus
     กิจกรรม อ่านข่าว เล่าเรื่อง
006
     RanamFocus
     กิจกรรม สรัางเสิมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน (Thnkng Skill)
005
     RanamFocus
     กิจกรรม What am I. ? ฉันคือใคร?
004
     RanamFocus
      กิจกรรม สรัางเสิมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน (Thnkng Skill)
003
     RanamFocus
     กิจกรรม Asian To Day
002
     RanamFocus
     กิจกรรม Bingo For Number
001
     RanamFocus
      คณะครูร่วมรับชม VDO Conference สร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
     


โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Admin : webmaster@ ranam-school.com