คลิก...ชมภาพกิจกรรม RanamReport


รหัสเอกสาร

รายการ
ชื่อกิจกรรม
012
     RanamReport
    กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ร่วมทำบุญตักบาตร วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
011
     RanamReport
    กิจกรรม ร่วมกิจกรรมเปิดเรือนเยือนศรีวินิต (Open House ร.ร.ศรีวินิตวิทยาคม)
010
     RanamReport
    กิจกรรม ฝึกสมาธิ สวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
009
     RanamReport
    กิจกรรม ลูกเสือจิตอาสา "ระนามร่วใจ พี่ช่วยพรวนน้องช่วยปลูก"
008
     RanamReport
    กิจกรรม สำนวนชวนฮาเฮ "เด็กอยากรู้ ครูอยากสอน"
007
     RanamReport
    การสอบ LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
006
     RanamReport
    กิจกรรม สานพัด ตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
005
     RanamReport
    กิจกรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทุกวันพระ
004
     RanamReport
    กิจกรรม ออกกำลังกายหน้าเสาธงยามเช้า "ท่าแม่ไม้มวยไทย"
003
     RanamReport
    กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ร่วมกิจกรรม Open Hose โรงเรียนอินทร์บุรี
002
     RanamReport
    กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" การทำขนมปั้นขลิบ
001
     RanamReport
    กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" การเพาะ เห็ดฟาง
     


โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ :
03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com